Traducció I interpretació

Servei d'ocupabilitat de Reus i Tarragona

Acompanyament en la recerca de feina

Serveis de traducció en diferents llengües dirigits a particulars, empreses i administracions publiques. Així com interpretació i suport a la mediació.
Oferim aquests serveis en àrab, bereber, rus i ucraïnès, a més d’anglès, italià, alemany i francès.
També donem suport i traduïm material promocional, a més de llibres i publicacions a aquests idiomes.