Activitats en l’àmbit escolar

Mediació, traducció i cursos d'idiomes

Comunicació fluida entre pares i professors

Serveis basats en la realitat de les escoles i instituts: mediació entre professors i pares nouvinguts, serveis de traducció per a l’ajuntament, mediació en col·laboració amb els serveis socials locals… això és degut a la comunitat més propera d’EduFem, els percentatges d’immigració són molt elevats i han anat creixent en els darrers anys (tant els països del nord d’Àfrica una de les principals comunitats).

Llengües estrangeres per al professorat de primària: els nostres educadors, parlants nadius d’idiomes com l’àrab, l’ucraïnès, l’urdú…, han dissenyat el curs i les activitats de manera que el professorat pugui mantenir converses de nivell bàsic amb les famílies/tutors dels seus alumnes. Les classes inclouen alguns antecedents culturals bàsics per minimitzar el xoc cultural i garantir que la comunicació sigui fluida i eficaç.