Edufem

Inclusió, diversitat i interculturalisme

EduFem és una organització jove sense ànim de lucre amb l’objectiu d’oferir activitats i programes educatius no formals i informals a la comunitat amb especial atenció als col·lectius vulnerables, principalment dones i migrants.

+400 Cursos

3k

Insersió laboral

Formació i ocupació per a tothom.

Suport a minories

Promoció d'inclusió i diversitat.

Idiomes per a estrangers

Classes adaptades per a estrangers.

Activitats escolars

Ampli ventall de cursos i idiomes.

Traducció I interpretació

Ampli ventall de llengües.

Inclusió de gènere

Inclusió de gènere i respecte.

Per a persones i entitats

Centre comunitari

Vols participar en iniciatives socials i educatives o buscar assessorament per iniciar la teva pròpia?

També pretén promoure la participació ciutadana en projectes i programes socials a nivell local. EduFem aposta per l’aprenentatge permanent com a element clau de la inclusió social i, per tant, no només ofereix activitats educatives, sinó que també col·labora amb centres educatius, associacions de migrants, organitzacions de dones, organismes públics i altres associacions per donar suport mútuament a les iniciatives de les altres i multiplicar-ne l’abast.

800+

persones cada any

Promou la participació ciutadana

Mou-te

La missió d’EduFem és conscienciar sobre la importància de ser ciutadans actius per pertànyer a la comunitat i sentir-se inclòsos. EduFem també té com a objectiu donar suport als col·lectius més vulnerables de la nostra societat (com ara migrants, dones, persones amb ingressos baixos) per millorar les seves competències, incorporar-se al mercat laboral, desenvolupar les seves pròpies iniciatives i/o trobar oportunitats de finançament per a les seves idees professionals.

Accions socials, cíviques i educatives

Preparat per el canvi

Vols saber més?