Objectius

01

Inclusió

La inclusió de les persones amb necessitats especials a la comunitat adaptant les activitats educatives (fer-les inclusives) i compartint bones pràctiques i coneixements amb altres proveïdors educatius; i fomentant activitats socials i cíviques inclusives.

02

Empoderament

Donar suport, incentivar i empoderar les dones perquè continuin formant-se i aprenent al llarg de tota la seva vida i s’incorporin al mercat laboral amb iniciatives emprenedores pròpies o nous perfils professionals.

03

Diversitat

Sensibilitzar sobre la importància i els beneficis de la diversitat en gènere, cultura, estatus social… en tots els àmbits de la vida (treball, educació, temps lliure…).

04

Inserció laboral

Fer que les oportunitats del mercat laboral estiguin disponibles i accessibles per a tots els col·lectius de ciutadans, especialment aquells amb necessitats específiques o amb poc o nul accés, mitjançant les noves tecnologies i les noves formes de mediació.

05

Interculturalisme

Desenvolupar nous enfocaments participatius i interculturals fomentant el diàleg intercultural.

06

Cohesió social

Millorar la dimensió social i educativa de la interculturalitat i la inclusió de gènere i defensar la seva contribució al creixement econòmic i a la cohesió social.